Thuiswinkel.org
verklaart dat haar lid:

Logo EuroRelais.nl

het Certificaat Thuiswinkel Waarborg mag voeren tot
20 april 2015


Dit betekent dat EuroRelais.nl is gecertificeerd door de Stichting Certificering Thuiswinkel
Waarborg. De bij de certificering geconstateerde werkwijze en gehanteerde voorwaarden zijn
in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving en de Gedragsregels Thuiswinkel
Waarborg van Thuiswinkel.org. De (her)certificering vindt jaarlijks plaats.

EuroRelais.nl werd voor het eerst gecertificeerd op 20 april 2010.
EuroRelais.nl biedt u ten minste de volgende 4 zekerheden:

1. Weten met wie u zaken doet en hoe u het bedrijf gemakkelijk kunt benaderen

U doet zaken met:

EuroRelais.nl

           
Vestigingsadres:   Kraanspoor 46 Postadres:   Postbus 37748
    1033 SE  AMSTERDAM     1030 BG  AMSTERDAM
           
Telefoonnummer:   088-2021202      
E-mailadres:   info@eurorelais.nl      
Webadres:   www.eurorelais.nl      
           
KvK-nummer:   37054401      
Btw-nummer:   NL801501556B01      
Lid sinds:   17-10-1996      

2. Algemene voorwaarden overeengekomen met de Consumentenbond

Voor u zijn de duidelijke algemene voorwaarden van EuroRelais.nl direct toegankelijk en van toepassing.
De Algemene Voorwaarden Thuiswinkel zijn vastgesteld in overleg met de Consumentenbond onder toezicht van de Sociaal
Economische Raad (SER). De Algemene Voorwaarden Thuiswinkel bieden u als consument meer waarborgen dan de wet.

3. Veilige betaalomgeving

Uw betaalopdrachten worden op webpagina´s verwerkt die ten minste zijn beveiligd met een
SSL-certificaat (HTTPS en/of slotje onder of boven aan de webpagina).

4. Onafhankelijke klachtenbemiddeling

Heeft u ondanks deze zekerheden toch een klacht, dan komt u in drie stappen tot een oplossing:
1. U meldt de klacht bij EuroRelais.nl;
2. Biedt stap 1 geen oplossing, dan kunt u de klacht via www.thuiswinkel.org/klacht richten aan EuroRelais.nl. Thuiswinkel.org
bemiddelt dan in het zoeken naar een passende oplossing.
3. Als dit dan nog geen oplossing biedt, dan kunt u voor het ontstane geschil een beroep doen op onafhankelijke geschillenbeslechting.

Thuiswinkel.org staat garant voor nakoming van de uitspraken van de Geschillencommissie Thuiswinkel.
De ondernemer dient zich te houden aan de gedragsregels Thuiswinkel Waarborg. Deze garantie geldt niet in geval van
surseance van betaling of faillissement van het bedrijf; Thuiswinkel Waarborg is geen garantiefonds.

Gegevens verwerking:
Ten aanzien van verwerking van persoonsgegevens, attendeert Thuiswinkel.org op het volgende:

EuroRelais.nl heeft een maximale inspanningsverplichting om te zorgen voor veilig transport, veilige verwerking en
  veilige opslag van persoonsgegevens. Periodiek spreekt Thuiswinkel.org EuroRelais.nl aan op deze verplichtingen.
  Thuiswinkel.org kan echter geen garanties op volledige veiligheid geven.
Pagina's waarop persoonsgegevens getoond of ingevuld moeten worden, zijn tenminste met een SSL-certificaat
  beveiligd (in de adresbalk van de browser te zien aan: HTTPS en/of slotje onder of boven aan de webpagina).
Indien u commerciële e-mails ontvangt en dat niet op prijs stelt, kunt u zich daarvoor op eenvoudige wijze laten
  uitschrijven. Dit kan zoals vermeld wordt in de mailing of op de site van EuroRelais.nl.

Thuiswinkel.org is de belangenvereniging voor bedrijven die via internet producten en diensten verkopen aan consumenten.Ed Nijpels, voorzitter Cor Molenaar, voorzitter
Thuiswinkel.org Stichting Certificering Thuiswinkel Waarborg